Hotline
Liên hệ ngay
0918 754 277

Giới thiệu

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều khoản và điều kiện

Bằng cách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, các điều khoản này sẽ tự động áp dụng cho bạn – do đó bạn nên đảm bảo rằng mình đã đọc kỹ các điều khoản này trước khi sử dụng ứng dụng. Bạn không được phép sao chép hoặc sửa đổi ứng dụng, bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không được phép tìm cách trích xuất mã nguồn của ứng dụng và bạn cũng không nên cố dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo các phiên bản phái sinh. Bản thân ứng dụng và tất cả các nhãn hiệu, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nó vẫn thuộc về Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices.


Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices cam kết đảm bảo rằng ứng dụng hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của ứng dụng bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí bạn đối với ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ với bạn chính xác những gì bạn đang trả tiền.


Ứng dụng KhaService lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm giữ an toàn cho điện thoại và quyền truy cập vào ứng dụng của mình. Do đó, chúng tôi khuyên bạn không nên bẻ khóa hoặc root điện thoại của mình, đây là quá trình loại bỏ các giới hạn và hạn chế phần mềm do hệ điều hành chính thức của thiết bị áp đặt. Nó có thể khiến điện thoại của bạn dễ bị phần mềm độc hại/vi-rút/chương trình độc hại xâm nhập, ảnh hưởng đến các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể có nghĩa là ứng dụng KhaService sẽ không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không hoạt động.


Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba tuyên bố Điều khoản và Điều kiện của họ.
Liên kết với Điều khoản và Điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà ứng dụng sử dụng.


* Dịch vụ Google Play
Bạn nên lưu ý rằng có một số điều mà 
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices sẽ không chịu trách nhiệm. Một số chức năng của ứng dụng sẽ yêu cầu ứng dụng phải có kết nối internet đang hoạt động. Kết nối có thể là Wi-Fi hoặc được cung cấp bởi nhà cung cấp mạng di động của bạn, nhưng không thể chịu trách nhiệm về việc ứng dụng không hoạt động với đầy đủ chức năng nếu bạn không có quyền truy cập Wi-Fi và bạn không có bất kỳ kết nối nào của mình. dung lượng dữ liệu còn lại.

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng bên ngoài khu vực có Wi-Fi, bạn nên nhớ rằng các điều khoản của thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động của bạn sẽ vẫn được áp dụng. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn có thể tính phí dữ liệu trong suốt thời gian kết nối khi truy cập ứng dụng hoặc các khoản phí khác của bên thứ ba. Khi sử dụng ứng dụng, bạn chấp nhận chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào như vậy, kể cả phí chuyển vùng dữ liệu nếu bạn sử dụng ứng dụng bên ngoài lãnh thổ quê hương mình (tức là khu vực hoặc quốc gia) mà không tắt chuyển vùng dữ liệu. Nếu bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho thiết bị mà bạn đang sử dụng ứng dụng, xin lưu ý rằng chúng tôi cho rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ người thanh toán hóa đơn để sử dụng ứng dụng.


Đồng thời, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices không phải lúc nào cũng chịu trách nhiệm về cách bạn sử dụng ứng dụng, tức là. Bạn cần đảm bảo rằng thiết bị của mình luôn được sạc – nếu thiết bị hết pin và bạn không thể bật thiết bị để sử dụng Dịch vụ, Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices không thể nhận trách nhiệm.


Đối với trách nhiệm của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices đối với việc bạn sử dụng ứng dụng, khi bạn đang sử dụng ứng dụng, điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng ứng dụng luôn được cập nhật và chính xác, nhưng chúng tôi dựa vào các bên thứ ba để cung cấp thông tin cho chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó cho bạn. Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào, trực tiếp hay gián tiếp, mà bạn gặp phải do hoàn toàn dựa vào chức năng này của ứng dụng.


Tại một số điểm, chúng tôi có thể muốn cập nhật ứng dụng. Ứng dụng hiện khả dụng trên Android và iOS – các yêu cầu đối với cả hai hệ thống (và đối với bất kỳ hệ thống bổ sung nào mà chúng tôi quyết định mở rộng tính khả dụng của ứng dụng) có thể thay đổi và bạn sẽ cần tải xuống các bản cập nhật nếu muốn tiếp tục sử dụng ứng dụng. Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Vận Hành Cao Ốc Khánh Hội – KhaServices không hứa rằng họ sẽ luôn cập nhật ứng dụng để nó phù hợp với bạn và/hoặc hoạt động với phiên bản Android & iOS mà bạn đã cài đặt trên thiết bị của mình. Tuy nhiên, bạn hứa sẽ luôn chấp nhận các bản cập nhật cho ứng dụng khi được cung cấp cho bạn, Chúng tôi cũng có thể muốn ngừng cung cấp ứng dụng và có thể chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn về việc chấm dứt. Trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn, khi có bất kỳ sự chấm dứt nào, (a) các quyền và giấy phép được cấp cho bạn theo các điều khoản này sẽ kết thúc; (b) bạn phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa ứng dụng đó khỏi thiết bị của mình.


Thay đổi đối với Điều khoản và Điều kiện này
Chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản và Điều kiện của mình theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Điều khoản và Điều kiện mới trên trang này.


Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2023


Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại cskh@khaservice.com.vn.

ĐỘI NGŨ

Nhóm Xuất Sắc Nhất Của Chúng Tôi

Lời chứng thực

Khách Hàng Nói Về Chúng Tôi